basen odkryty

  • 50f07bd2-eece-454d-b44e-0d2b0cafc244
  • 0H7O1919b.jpg
  • 0H7O2251b.jpg
  • 0H7O2251b.jpg
  • 0H7O2251b.jpg
  • 0H7O2251b.jpg
  • 0H7O2251b.jpg
  • 0H7O2251b.jpg
  • 50f07bd2-eece-454d-b44e-0d2b0cafc244

basen odkryty

Od wiosny 2017 roku, b?dzie wyposa?one w nowy, odkryty basen, zaprojektowany, aby zapewni? chwile relaksu i komfortu dla go?ci i wi?kszy "okazj? do rekreacji dla dzieci.